Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
 aktiesamlaren

HEM  HOME


Karl X - Karl XII
1654-1718
 


Karl X Gustav 1654-1660

Född 1622, son till Pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina. Vald till tronföljare 1649 och kung 1654 efter Kristinas abdikation. Dansk krigsförklaring 1657 ledde till det berömda tåget över Bält och Köpenhamns belägring. Grundade vår första bank 1656. Död 1660. Valspråk: I Gud mitt öde, Han själv skall göra det.
     
Silvermynt/Silver coins - Stockholm

1 Öre, 1660, SM.32 1/1+ såld/sold
     
Kopparmynt/Copper coins
1/4 Öre, 1655, SM.58 1 500:-
1/4 Öre, 1658, SM.62, CRS, snedpr. 1/1+ 2 000:-
Silvermynt-Besittningsmynt
Silver coins - Coins of the Possessions
   
1/24 Taler, 1657, SB.40, Pommern 1/1+ 1 200:-
   


Karl XI 1660-1697

Född 1655, son till Karl X och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Kung 1660. Segrade år 1676 i slaget vid Lund, varigenom Skåne för alltid blev svenskt. Omorganiserade armén och flottan. Rådets och aristokratins makt bröts. Död 1697. Valspråk: Herren är min beskyddare: I Gud mitt öde, Han själv skall göra det.

Avslag av orginalstampen till Karl XI:s silvermedalj i lättmetall RR

  4 500:-

 

   

Silvermynt/Silver coins

   

   
4 Mark, 1692, SM.83, repa  1+ 3 000:-
   
4 Mark, 1693, SM.84 god 1+ 3 500:-
     
4 Mark, 1694, SM.85   god 1+ 3 500:-
     
4 Mark, 1694, SM.85   1 1 400:-
   
4 Mark, 1694, SM.85   1+/01 5 500:-

   
4 Mark, 1695, SM.86, svag repa , liten kantsk. god 1+ 3 500:-
   
4 Mark, 1696, SM.87   1+/01 4 500:-
   
2 Mark, 1665, SM.105 1 1 200:-
   
2 Mark, 1672, SM.124c, kansk. 1/1+ 2 000:-
2 Mark, 1675, SM.128b,  rengjord 1/1+ 2 000:-
2 Mark, 1682, SM.138  repor, rengjort 1/1+ 1 500:-
     
2 Mark, 1687 SM.142  1+/01 3 000:-
2 Mark, 1693, SM.148,  mörk 1 1 000:-

   
1 Mark, 1690, SM.175, kantskada god 1 1 500:-
1 Mark, 1693, SM.178, 1 1 000:-

5 Öre, 1692, SM.185  1 200:-
4 Öre, 1667, SM.190b   plantsfel  1/1+ 500:-
   
4 Öre, 1668, SM.191   Plantskada 1/1+ 400:-
4 Öre, 1669, SM.192b, platskada   1/1+ 500:-
4 Öre, 1671, SM.194   1 350:-
4 Öre, 1680, SM.203 1 300:-
2 Öre, 1665, SM.209 1 300:-
2 Öre, 1666, SM.210 1 300:-
     
1 Öre, 1666, SM.223   1 300:-
1 Öre, 1668, SM.22   1 300:-
1 Öre, 1670, SM.227   1 300:-
   
1 Öre, 1671, SM.228 1+ 500:-
1 Öre, 1672, SM.229a, repor 1/1+ 450:-
1 Öre, 1694, SM.247 god 1 350:-
Silvermynt-Besittningsmynt
Silver coins - Coins of the Possessions
   
1/24 Taler, 1670, SB.166a, Pommern 1+ 2 500:-
     
4 öre, 1669, SB.105, Reval 1 1 800:-
1 öre, 166?, SB.12?, Reval 1+ 800:-
Kopparmynt/Copper coins
1 Öre KM, 1661, SM.335    1?/1 950:-

   
1 Öre SM, 1677, SM.348,  Plantsfel 1+ 1 400:-
   
1 Öre SM, 1677, SM.348,  1+ 1 500:-
1 Öre SM, 1676, SM.347 1-1/1+ 950:-
1 Öre SM, 1685, SM.347 1-1/1+ 950:-

   
1/2 Öre SM, 1661, SM.340, plantsfel 1 1 500:-
1/6 Öre SM, 1666, SM.356a   Stort M 1/1+ 1 200:-
1/6 Öre SM, 1666, SM.356b   1+/01 500:-
1/6 Öre SM, 1671, SM.361 1/1+ 300:-
   
1/6 Öre SM, 1673, SM.363 1+ 350:-


Karl XII 1697-1718

Född  1682, son till Karl XI och Ulrika Eleonora d ä av Danmark. Kung 1697. Danmark, Polen och Rysslands anfallsförbund mot Sverige ledde till krig år 1700.  I slaget vid Poltava besegrades Karl, men undkom och flydde till Turkiet 1709. Återkom därifrån 1715. Dödad vid Fredriksten 1718. Valspråk: Herren är min beskyddare Med Guds hjälp.
 
Silvermynt/ Silver coins

   
1 Riksdaler, 1713, SM.28b, smala lejon  1+ 25 000:-
   
1 Riksdaler, 1718, SM.29a, liten kantskada 1+ 18 000:-
4 Mark, 1698, SM.39 1/1+ 3 500:-
4 Mark, 1699, SM.40, repor (1+) 4 200:-

   
2 Mark, 1708, SM.69  1+/01 4 800:-
2 Mark, 1711, SM.72, kant skada god 1+ 3 500:-
     
5 Öre 1710, SM.110 1 350:-
1 Öre 1712, SM.136 god 1 250:-
1 Öre 1713, SM.13 1+ 500:-
1 Öre 1715, SM.139  1/1+ 300:-
1 Öre 1716, SM.140  1/1+ 250:-
     
Kopparmynt/Copper coins
1/6 Öre, 1707, SM.207 god 1 200:-
1/6 Öre, 1708, SM.208 1 200:-
1/6 Öre, 1715, SM.210a   1+ 400:-
1/6 Öre, 1715, SM.210b, ut. punkt 1/1+ 600:-
1/6 Öre, 1715, SM.210b, ut. punkt 1 400:-
1/6 Öre, 1716, SM.211, 1/1+ 400:-
1/6 Öre, 1718/16, SM.212    1+ 400:-
1/6 Öre, 1718/16, SM.212  1 200:-
1/6 Öre, 1718, SM.212  1+ 350:-

Nödmynt-Krona
1 Daler, 1715, SM.213   1+/01 1 500:-
1 Daler, 1715, SM.213   01 2 000:-

   
1 Daler, 1715, SM.213   1+ 700:-
1 Daler, 1715, SM.213   1/1+ 400:-

Nödmynt-Publica Fide
1 Daler, 1716, SM.214   1+/01 1 200:-
1 Daler, 1716, SM.214   1+ 700:-
1 Daler, 1716, SM.214  1/1+ 500:-
Nödmynt-Wett och Wapen
1 Daler, 1717, SM.215  (01) 2 000:-
1 Daler, 1717, SM.215  1+/01 1 200:-
1 Daler, 1717, SM.215  1/1+ 600:-
 

  

Nödmynt-Flink och Färdig
1 Daler, 1718, SM.216        (01) 1 800:-
1 Daler, 1718, SM.216        1+/01 1 500:-
1 Daler, 1718, SM.216        1+ 800:-
1 Daler, 1718, SM.216        1/1+ 400:-

Nödmynt-Jupiter
1 Daler, 1718, SM.217a     01 såld/sold
1 Daler, 1718, SM.217a     1+/01 1 200:-
1 Daler, 1718, SM.217a     1+ 700:-
1 Daler, 1718, SM.217a     god 1 400:-

Nödmynt-Sarturnus

   
1 Daler, 1718, SM.219     01 2 000:-
1 Daler, 1718, SM.219     1+/01 1 500:-
     
1 Daler, 1718, SM.219     1+ 700:-

   
1 Daler, 1718, SM.219     1 350:-
      
   
Nödmynt-Phoebus      
1 Daler, 1718, SM.220   1+/01 1 500:-
1 Daler, 1718, SM.220   1/1+ 500:-
      
Nödmynt-Mars
1 Daler, 1718, SM.221 god 1 500:-
1 Daler, 1718, SM.221 1+/01 1 200:-
1 Daler, 1718, SM.221 1+ 800:-
Nödmynt-Mercurius
1 Daler, 1718, SM.222 1+/01 1 500:-
1 Daler, 1718, SM.222 1+ 900:-
1 Daler, 1718, SM.222 1/1+ 400:-
 

Nödmynt-Hoppet
1 Daler, 1719, SM.223      1+/01 1 200:-
1 Daler, 1719, SM.223      1+ 600:-

Spelpenning
Spelpenning i koppar 1+ 500:-
     

                                                                     Tillbaka